جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09176009060


کلنگی در مناطق پاسداران , قدوسی , فرهنگشهر , همت و مطهری خریداریم.07138234820-07138224009-07138427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09176009060

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکرده نیازمندیم گروه املاک دانا 09176009060

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم 09176009060-07138224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسداران...255ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


خانه شیراز گویم270ميليون
-زيربنا 300متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی1.05ميليارد
-زيربنا 250متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر30م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 26متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


مغازه شیراز با هنر شمال...448ميليون
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر شمالی...1.176ميليارد
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران15م رهن
-زيربنا 25متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...85م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهار راه...60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان350ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 130متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...7م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی290ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سیاحتگر38م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...800ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه معل...520ميليون
-طبقه همکف
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...50م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 35متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 112متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...215ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 135متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 135متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...160م رهن
-زيربنا 160متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی20م رهن 500ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 74متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


باغ شهر شیراز سیاخ دارن...160ميليون
-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


سوئیت شیراز قدوسی غربی50م رهن
-طبقه همکف
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


سوئیت شیراز قدوسی غربی50م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران640ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 260متر
املاک دانا07138427902
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصردشت770ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 220متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...700ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


زمین شیراز جاده صدرا1.95ميليارد
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...355ميليون
-طبقه اول-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...427ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...437ميليون
-طبقه اول-زيربنا 162متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...285ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 126متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...648ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی459ميليون
-طبقه اول-زيربنا 135متر
املاک دانا07138427902
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...551ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
26/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 107متر
املاک دانا07138427902
26/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...478ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 126متر
املاک دانا07138427902
26/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...600ميليون
-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
26/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...35م رهن 800ت اجاره
-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
26/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...450ميليون
-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
25/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...510.25ميليون
-طبقه اول-زيربنا 157متر
املاک دانا07138427902
25/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی300ميليون
-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
25/07/1393جزئیات


خانه شیراز 4975ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
29/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
11/04/1393جزئیات