جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09171172731-


کلنگی در مناطق پاسداران قدوسی فرهنگشهر همت مطهری خریداریم07118234820-07118224009-07118427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09171172731

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکردهنیازمندیم املاک دانا 09358224009-09171172731

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم09171172731-09358224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم


منزل 2.5 طبقه 3 واحدمستقل 250 زمین 420 بنا قصرالشت غربی 1.5 میلیارد09171172731 09358234820-09358224009


منزل قصرالدشت غربی 250 زمین 430 بنا 3 طبقه 3 واحد مستقل 1.5 میلیارد 09171172731-09358224009

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز ستارخان400ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاک دانا07118427902
02/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...800ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 200متر
املاک دانا07118427902
02/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز خیابان پ...210ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض295ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 114متر
املاک دانا07118427902
02/07/1393جزئیات


خانه شیراز خلدبرین1.275ميليارد
-زيربنا 150متر
املاک دانا07118427902
02/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07118427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07118427902
11/04/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض348ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک فرهنگیا...390ميليون
-زيربنا 170متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز فرگاز450ميليون
-زيربنا 165متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز فرهنگ شهر1.55ميليارد
-زيربنا 385متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز قصرالدشت810ميليون
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز قصرالدشت900ميليون
-زيربنا 160متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز نیایش2.95ميليارد
-زيربنا 521متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی1.26ميليارد
-زيربنا 270متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی500ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...495ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 165متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 108متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...310ميليون
-طبقه اول تا چهارم-زيربنا 130متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار پا...60م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 101متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی360ميليون
-طبقه دوم وسوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی405ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 144متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی55م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سراج200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...40م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...190ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 80متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...250ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک فره...193ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 137متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...100م رهن
-طبقه اول-زيربنا 146متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...796ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 161متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...429ميليون
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...696ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 174متر
املاک دانا07118427902
05/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز نادر337ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...400ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 123متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز هنگ313ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 116متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کمیل253ميليون
-طبقه اول و سوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مبعث336ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...280ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرگاز210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرگاز250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...402ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 102متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...624ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 158متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک فره...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سراج260ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز ستارخان550ميليون
-طبقه اول-زيربنا 172متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگار...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...210ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 92متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


خانه شیراز شهرک فرهنگیا...360ميليون
-زيربنا 160متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


خانه شیراز فرهنگ شهر2.65ميليارد
-زيربنا 270متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...561ميليون
-زيربنا 170متر
املاک دانا07118427902
04/04/1393جزئیات


خانه شیراز کوشک میدان23م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07118427902
23/12/1392جزئیات


کلنگی شیراز فرهنگ شهر
املاک دانا07118427902
19/03/1392جزئیات