جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09176009060


کلنگی در مناطق پاسداران , قدوسی , فرهنگشهر , همت و مطهری خریداریم.07138234820-07138224009-07138427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09176009060

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکرده نیازمندیم گروه املاک دانا 09176009060

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم 09176009060-07138224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...43م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک دانا07138427902
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی30م رهن 650ت اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...550ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...440ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 97متر
املاک دانا07138427902
07/08/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران17م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
07/08/1393جزئیات


خانه شیراز خلد برین600ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز ستارخا...2.31ميليون
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت شم...80م رهن
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


خانه شیراز فرهنگ شهر35م رهن 2.6ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 300متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معلم518ميليون
-طبقه اول-زيربنا 144متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...188ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...20م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...185ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاک دانا07138427902
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بر فرهنگ...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 112متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه پنجم-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...270ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 108متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...386ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


زمین مسکونی شیراز صنایع...924ميليون
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


خانه شیراز عفیف آباد30م رهن 1م اجاره
-زيربنا 155متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 1.3ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران150م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
املاک دانا07138427902
05/08/1393جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی75م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 230متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر شمالی...450ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 26متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...340ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


خانه تهران پاسداران120م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...539ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...10م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
04/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری شم...644ميليون
-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...910ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 260متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...182ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 83متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...50م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...333ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی333ميليون
-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...70م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
01/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت جن...130م رهن
-زيربنا 250متر
املاک دانا07138427902
01/08/1393جزئیات


خانه شیراز گویم270ميليون
-زيربنا 300متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی1.05ميليارد
-زيربنا 250متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...325ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...7م رهن 700ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سیاحتگر38م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...800ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه معل...520ميليون
-طبقه همکف
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی10م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 60متر
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


مغازه شیراز با هنر شمال...448ميليون
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر شمالی...1.176ميليارد
املاک دانا07138427902
29/07/1393جزئیات


خانه شیراز 4975ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
29/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
11/04/1393جزئیات