جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09171172731-


کلنگی در مناطق پاسداران , قدوسی , فرهنگشهر , همت و مطهری خریداریم.07138234820-07138224009-07138427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09171172731

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکرده نیازمندیم گروه املاک دانا 09176009060

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم09171172731-09358224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز باهنر جن...320ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بعثت500ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 148متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...400ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی333ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرج15م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی اب...30م رهن 2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...60م رهن
-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران200م رهن 12ت اجاره
-زيربنا 230متر
املاک دانا07138427902
25/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 950ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز بولوار...3.8ميليون
-زيربنا 220متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز خ نادر...3.2ميليون
-زيربنا 220متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...
-زيربنا 489متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...75م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...30م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...47م رهن
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


آپارتمان تهران پاسداران...240ميليون
-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
24/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری42م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...48م رهن
-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان تهران پارسیان65م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...30م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...15م رهن 900ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی60م رهن
-زيربنا 105متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان215ميليون
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 136متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...35م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...495ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...65م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


خانه شیراز بولوار سرباز...25م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی75م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
23/06/1393جزئیات


زمین مسکونی شیراز فرهنگ...1ميليون
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 1.3ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


خانه شیراز قصردشت1.16ميليارد
-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...80م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 134متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معلم680ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...150م رهن 1.5ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 500متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...80م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...95م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...409ميليون
-طبقه اول-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 157متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی474ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی750ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...130م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...215ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 73متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...273ميليون
-طبقه دوم
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...335ميليون
-طبقه سوم
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...60م رهن
-زيربنا 126متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بر فرهنگ...900ميليون
-زيربنا 220متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...462ميليون
-طبقه اول-زيربنا 215متر
املاک دانا07138427902
22/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
11/04/1393جزئیات


خانه شیراز کوشک میدان23م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
23/12/1392جزئیات