جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09176009060


کلنگی در مناطق پاسداران , قدوسی , فرهنگشهر , همت و مطهری خریداریم.07138234820-07138224009-07138427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09176009060

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکرده نیازمندیم گروه املاک دانا 09176009060

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم 09176009060-07138224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم

جدیدترین ملکهای ثبت شده


خانه ( طبقه ) شیراز همت...35م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
30/08/1393جزئیات


خانه ( طبقه ) شیراز همت...40م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم
املاک دانا07138427902
30/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...25م رهن 4م اجاره
-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
30/08/1393جزئیات


ملک کلنگی شیراز قصرالدش...2.15ميليارد
-زيربنا 310متر
املاک دانا07138427902
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان225ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 86متر
املاک دانا07138427902
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...10م رهن 1.6ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 145متر
املاک دانا07138427902
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...270ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...15م رهن 1.7ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...365ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...255ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...40م رهن 450ت اجاره
-طبقه سوم
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه اول-زيربنا 117متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چمران70م رهن 1.3ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...100م رهن 26م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز لپویی45ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...408ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 136متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


ویلا شیراز 41.22ميليارد
-زيربنا 185متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...5م رهن 900ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 15متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...160م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 190متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...25م رهن 2.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...815ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 185متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی400ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 104متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


دفتر کار شیراز قصرالدشت...1تومان
-طبقه دوم-زيربنا 210متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


خانه شیراز معالی آباد10م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 156متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...531ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 183متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...667ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 175متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...920ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 230متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...355ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...190ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک دانا07138427902
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...322ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...470ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 146متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...280ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 112متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران250م رهن
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران3تومان
-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


خانه شیراز فرهنگ شهر50م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پارامونت...266ميليون
-طبقه اول-زيربنا 116متر
املاک دانا07138427902
26/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی25م رهن 1.5ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


خانه شیراز همت شمالی3ميليون
-زيربنا 513متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز امیرک...40م رهن 1.5ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 250متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...2.15ميليارد
-زيربنا 412متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک فره...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...375ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...55م رهن
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...60م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...640ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...380ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
25/08/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی20م رهن 2م اجاره
املاک دانا07138427902
15/08/1393جزئیات


خانه شیراز 4975ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
29/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
11/04/1393جزئیات