جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09171172731-


کلنگی در مناطق پاسداران قدوسی فرهنگشهر همت مطهری خریداریم07118234820-07118224009-07118427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09171172731

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکردهنیازمندیم املاک دانا 09358224009-09171172731

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم09171172731-09358224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم


منزل 2.5 طبقه 3 واحدمستقل 250 زمین 420 بنا قصرالشت غربی 1.5 میلیارد09171172731 09358234820-09358224009


منزل قصرالدشت غربی 250 زمین 430 بنا 3 طبقه 3 واحد مستقل 1.5 میلیارد 09171172731-09358224009

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز باهنر جن...185ميليون
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی250ميليون
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی400ميليون
-طبقه اول
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی461ميليون
-طبقه اول-زيربنا 149متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی55م رهن
-طبقه دوم
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه احس...278ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...760ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 200متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی10م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک دانا07118427902
28/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...120م رهن 1ت اجاره
-زيربنا 240متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


خانه شیراز نیایش2.85ميليارد
-زيربنا 150متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


خانه شیراز باغ حوض10م رهن 800ت اجاره
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...185ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...95ميليون
-طبقه اول-زيربنا 55متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان448ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز شبان512ميليون
-طبقه سوم و چهارم-زيربنا 160متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 116متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...60م رهن 1ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...215ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...1ميليارد
-زيربنا 170متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری شم...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...497ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 142متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...292ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 117متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگار...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
27/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...300ميليون
-طبقه اول تا ششم-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
26/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز تاچارا80م رهن 1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک دانا07118427902
25/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه احس...60م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاک دانا07118427902
25/01/1393جزئیات


خانه شیراز هوابرد75م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
25/01/1393جزئیات


خانه شیراز قصرالدشت945ميليون
-زيربنا 210متر
املاک دانا07118427902
25/01/1393جزئیات


خانه شیراز میدان معلم760ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 300متر
املاک دانا07118427902
25/01/1393جزئیات


خانه شیراز ستارخان20م رهن 1.5ت اجاره
-زيربنا 400متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...570ميليون
-طبقه اول-زيربنا 190متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مه...20م رهن
-طبقه اول-زيربنا 53متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز نادر خ ق...170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 76متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...744ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 186متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...20م رهن 1.5ت اجاره
-زيربنا 125متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...490ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فلکه احس...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 113متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چمران400ميليون
-طبقه اول و دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چمران780ميليون
-طبقه سوم یا چهارم-زيربنا 200متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی شهی...240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی15م رهن 850ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 114متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی488ميليون
-طبقه اول-زيربنا 148متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باغ حوض15م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...122ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 60متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...200ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 108متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...270ميليون
-طبقه سوم یا چهارم-زيربنا 120متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


آپارتمان شیراز تاچارا430ميليون
-زيربنا 129متر
املاک دانا07118427902
24/01/1393جزئیات


خانه شیراز کوشک میدان23م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07118427902
23/12/1392جزئیات


کلنگی شیراز فرهنگ شهر
املاک دانا07118427902
19/03/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 1110م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک دانا07118427902
11/03/1392جزئیات


مغازه شیراز بلوار سیبوی...204ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 170متر
املاک دانا07118427902
01/03/1392جزئیات