جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون
فروش منزل بر قدوسی470 متر تجاری مسکونی ملکی 4 میلیارد09176009060


کلنگی در مناطق پاسداران , قدوسی , فرهنگشهر , همت و مطهری خریداریم.07138234820-07138224009-07138427662


ملک جهت مشارکت در ساخت در مناطق خوب شهر نیازمندیم 09176009060

استخدام
به دو نفرجهت معاملات رهن و اجاره ترجیحا با تجربه وتحصیلکرده نیازمندیم گروه املاک دانا 09176009060

استخدام
به دو نفر اقا با تجربه جهت معاملات خرید و فروش با پورسانت عالی نیازمندیم 09176009060-07138224009


مغازه/اپارتمان/منزل/ارایشگاه/جهت رهن یا اجاره نیازمندیم07118427902-07118224009

توجه توجه توجه
پاسخگوی شما فقط حضوری هستیم

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز سفیرشمال...187ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک دانا07138427902
08/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...70م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
08/07/1393جزئیات


خانه شیراز مطهری جنوبی18م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
املاک دانا07138427902
08/07/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی60م رهن 200ت اجاره
-طبقه دوم
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...120م رهن
-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران60م رهن 15م اجاره
-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی15م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


خانه شیراز زرهی5م رهن 1.2ت اجاره
-طبقه دوم
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز پاسدا...1ميليارد
-زيربنا 300متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...130م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...16م رهن 450ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...70م رهن 700ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 155متر
املاک دانا07138427902
07/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان265ميليون
-طبقه اول
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی255ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...265ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...330ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...435ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 142متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...380ميليون
-طبقه اول-زيربنا 127متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...455ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...910ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 185متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...476ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 122متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز خلد بر...95م رهن
-طبقه همکف
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز مطهری ...470ميليون
-زيربنا 243متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...735ميليون
-طبقه اول-زيربنا 185متر
املاک دانا07138427902
06/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...820ميليون
-طبقه اول-زيربنا 205متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز فلکه ...1.3ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


خانه شیراز چهار راه باه...850ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 350متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...120م رهن 2م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 250متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...270ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 84متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...40م رهن
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...260ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی270ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر جنو...20م رهن 330ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
05/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...90م رهن
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک دانا07138427902
04/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...418ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک دانا07138427902
04/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...646ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 170متر
املاک دانا07138427902
04/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...85م رهن
-طبقه اول-زيربنا 135متر
املاک دانا07138427902
04/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز استقلا...75م رهن
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
04/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...588ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...510ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا190ميليون
-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چوگان15م رهن 650ت اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 133متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرجنو...310ميليون
-طبقه اول-زيربنا 131متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...348ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک دانا07138427902
03/07/1393جزئیات


خانه شیراز 4975ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک دانا07138427902
29/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 20 متری ...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک دانا07138427902
22/04/1393جزئیات


باغ شیراز خانه زنیان300ميليون
-زيربنا 132متر
املاک دانا07138427902
11/04/1393جزئیات